Bestuur

De woongroep Samuel Muller heeft een verenigingsstructuur, waarin de leden uiteindelijk het laatste woord hebben. Er is een bestuur dat uit 5 bewoners bestaat. Hieruit is een dagelijks bestuur samengesteld wat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris bestaat. Het dagelijks bestuur bereidt de bewonersvergadering voor, voert de genomen besluiten uit, onderhoudt de contacten met "buiten" en behartigt de lopende zaken.

Om in de gezamenlijke kosten te kunnen voorzien betaalt iedere bewoner een soort servicekosten per maand (op dit moment € 16,75).